Mốc ranh nhà đất vô cùng quan trọng

Điểm mốc ranh xác định phần diện tích nhà đất chủ sử dụng được quyền sử dụng,

sở hữu theo Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Mỗi nhà đất đã được cấp giấy chứng nhận đều có bảng liệt kê tọa độ góc ranh.

Căn cứ vào bảng Tọa độ góc ranh, bản đồ quy hoạch chi tiết và nhờ các thiết bị đo đạc hiện đại.

Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Tư vấn Xây dựng THÁI HÀ nhận vẽ bản vẽ,

xác định mốc ranh nhà đất trên thực địa

Khách hàng có thể biết chính xác vị trí nhà/đất theo quy hoạch mới nhất.

Khách hàng xác định được ranh chính xác thửa đất/căn nhà của mình theo Giấy chứng nhận.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

               CÔNG TY TNHH Đo đạc Thiết kế Tư vấn Xây dựng THÁI HÀ

                      Địa chỉ: 14 đường TX 25, KP2, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

                                Điện thoại:  0903 916 796   –  0945 212 185